Notícies

23 plantes de formigó de PROMSA mesuren la seva empremta ambiental mitjançant una DAP

PROMSA aconsegueix la DAP (Declaració Ambiental de Producte) per al seu formigó, una oportunitat per a construccions més sostenibles i compromeses amb el planeta.

< p class="">El formigó elaborat a les 23 plantes de Promsa a Catalunya obté la DAP (Declaració Ambiental de Producte). Certificada per AENOR, la DAP permet conèixer l’empremta de carboni per m³ del formigó fabricat, entre molts altres aspectes.

< !-- wp:paragraph -->

L’obtenció d’aquesta DAP i les seves renovacions posteriors permetran seguir el full de ruta establert a nivell sectorial: reduir un 40 % les emissions de CO₂ associades respecte al 1990, amb l’objectiu d’arribar l’any 2050 a la neutralitat en carboni. Aquesta certificació ha estat gestionada per ANEFHOP (Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat) de la qual Promsa és membre.

Les DAP mostren el perfil ambiental d’un producte, és a dir, l’impacte que ha generat en el seu cicle de vida, en aquest cas des de l’extracció de les matèries primeres fins a la posada en obra. Està basada en dades quantificades i verificables el resultat de les quals reflecteix una sèrie d’aspectes ambientals, entre ells la petjada de carboni o CO₂ equivalent per m³ de formigó fabricat.

Una DAP és també una etiqueta ecològica del tipus III, que pot ser aportada a aquelles edificacions que opten a una certificació sostenible com LEED, BREEAM o VERD. Estar en possessió d’aquesta certificació representa un avantatge a l’hora d’obtenir una puntuació més alta per al càlcul de l’ICES (Índex de Contribució de l’Estructura a la Sostenibilitat).

En definitiva, és una eina ideal per a la presa de decisions de manera objectiva i transparent en funció del impacte ambiental del cicle de vida dels materials, permet actuar en les etapes del cicle amb més impacte i així reduir-lo de forma eficaç.

Escollir productes amb DAP és garantia de credibilitat a l’hora de plantejar construccions més sostenibles. El formigó subministrat per les plantes de Promsa ja disposa de la DAP certificada, sobre la qual continuem treballant per continuar reduint la petjada ambiental de tots els nostres productes.

Per a més informació: