Notícies

ANUNCI DE FUSIÓ CIMENTS MOLINS, S.A. I CEMOLINS INTERNACIONAL, S.L.U.

De conformitat amb el que disposen els articles 49 i 51 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (“LME”), es fa públic el Projecte comú de fusió mitjançant l’absorció per part de Ciments Molins, S.A. de Cemolins Internacional, S.L.U., redactat, aprovat i subscrit el 25 de febrer de 2021 pels òrgans d’administració de les dues societats intervinents en la fusió, degudament inserit a la pàgina web corporativa de Cementos Molins, S.A. el 9 d’abril de 2021 i dipositat al Registre Mercantil de Madrid en data 19 d’abril de 2021.

Veure notícia completa