Notícies

Cementos Molins renova el consell i aprova un dividend complementari de 0,14 euros

La Junta General Ordinària d’Accionistes de Ciments Molins, celebrada avui de manera telemàtica per segon any consecutiu, ha aprovat els comptes anuals, l’informe de gestió i la gestió del consell d’administració, de les comissions i del conseller delegat, valorant de manera molt positiva l’evolució dels resultats obtinguts el 2020, exercici en què es van assolir uns ingressos de 775 milions d’euros i un benefici net de 93 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior, tot i estar marcat per la pandèmia de la Covid-19.

Un altre dels punts que ha rebut el vistiplau a la Junta ha estat el pagament d’un dividend complementari del 2020 de 0,14 euros per acció, de manera que l’import total distribuït el 2020 arribarà als 0,42 euros per títol, representant un pay-out del 30%. Aquest dividend complementari, que busca millorar la retribució a l’accionista, s’abonarà el proper 14 de juliol.

La Junta també ha donat llum verda al nomenament de tres nous membres del seu consell d’administració. Beatriz Molins Domingo s’incorpora com a consellera dominical, Jean-Carlos Angulo ha estat nomenat conseller independent, i Roser Ràfols Vives ha estat nomenada consellera dominical, per les sortides de Javier Fernández Bescós i Eusebio Díaz-Morera, que formaven part del consell des del 2012, i dels representants de Noumea S.A. i Fòrum Familiar Molins S.L.

El Consell posterior ha ratificat les reeleccions de Juan Molins Amat com a president de Cementos Molins, de Socorro Fernández Larrea com a presidenta de la comissió d’auditoria i compliment, i d’Andrea Kathrin Christenson com a presidenta de la comissió de retribucions i nomenaments. Així mateix, el consell ha aprovat també el nomenament de Jean-Carlos Angulo com a membre de la comissió d’auditoria i compliment.