Notícies

Ciments Molins arriba a 75.000 tones de residus valoritzats en el primer aniversari de la planta de matèries primeres alternatives

La planta de MPA, ubicada a Pallejà, Barcelona, ​​evita que residus industrials i de la construcció acabin a l’abocador i puguin aprofitar-se per a la fabricació de nous materials.

< Ciments Molins celebra el primer any de funcionament de la seva planta de matèries primeres alternatives (MPA), ubicada al municipi de Pallejà (Barcelona), amb una important fita. L'empresa ha anunciat que en el primer aniversari la planta ha aconseguit valoritzar més de 75.000 tones de residus de construcció i demolició no perillosos, així com altres residus industrials no perillosos.  

La planta de matèries primeres alternatives de Cementos Molins, que compta amb una superfície de més de 3.250 metres quadrats, va ser inaugurada el setembre del 2022 després d’una inversió d’1,7 milions d’euros. Amb la posada en marxa de la planta, Cementos Molins és capaç de fer una gestió integral dels residus, des del servei d’emmagatzematge idoni, així com la recollida i transport fins a la planta de valorització, garantint el mínim impacte ambiental a tot el cicle de la gestió del residu. 

Segons Carlos Martínez, Chief Strategy and Sustainability Officer de Ciments Molins, “el nostre compromís amb el medi ambient està intrínsecament lligat al nostre model d’activitat. Per això, a la nostra planta de MPA proporcionem una segona vida a residus industrials i de construcció que acabarien a l’abocador i, amb ells, generem productes sostenibles d’alta qualitat i evitem el consum de recursos naturals. La planta ha facilitat que els nostres ciments incorporin un 12,7% de primeres matèries alternatives en el seu procés de producció. D’altra banda, estem treballant per reduir la petjada de carboni de tots els nostres formigons i aconseguir que tots tinguin àrid reciclat en la seva fabricació”.    

Aposta per la circularitat i la descarbonització 
La instal·lació de MPA, amb una capacitat potencial de més de 200.000 tones, rep els residus en format gruixut, granular, pols i fang. A la planta es duen a terme dos tipus de tractament. D’una banda, el de trituració i cribratge, en què es processen residus de les plantes de formigó per fabricar àrid reciclat amb marcatge CE, fet que suposa un 12% del total de residus valoritzats. D’altra banda, el segon tractament consisteix en la dosificació i homogeneïtzació de residus industrials i de construcció per a fabricació nous materials alternatius per a la producció dels nostres ciments, cosa que representa el 88% restant.

La instal·lació de matèries primeres alternatives és una aposta clau de Ciments Molins per la circularitat i la descarbonització del sector. Aquesta planta evita l’emissió directa de més de 2.000 tones de CO2 cada any, equivalents a les emissions produïdes per més de 750 cotxes cada any. A més, la ubicació de la planta, a prop de la fàbrica de ciment, redueix considerablement els costos de transport de matèries primeres. “Ens permet valoritzar els nostres propis recursos, alhora que estalviar emissions de CO2 en els processos de transport de matèries primeres i fabricació dels nostres productes. Aquest procediment ens permet evitar l’extracció de més de 75.000 tones de material de les pedreres, cosa que allarga la vida útil de les nostres pedreres i potencia l’ús sostenible dels recursos naturals”, assegura Martínez.  

>Compromís amb el medi ambient   
L’aposta per l’economia circular de Cementos Molins s’alinea amb els objectius marcats en el seu “Sustainability Roadmap 2030”, un full de ruta que portarà a la companyia a retallar les seves emissions de CO2 en un 20% el 2030. Aquest compromís suposarà una acceleració en els plans de reducció d’emissions que l’empresa porta des de 1990 i posa el focus en l’objectiu estratègic de subministrar formigó neutre en emissions de carboni l’any 2050.  

Gràcies a la seva aposta per les matèries primeres alternatives i la inversió en desenvolupament i tecnologia fetes a la seva planta de MPA, Cementos Molins va ser la primera empresa a Espanya a obtenir un nou marcat per a àrids reciclats gruixuts a finals de 2022, tan sols sis mesos de la inauguració de la nau.  Aquest marcatge compleix tots els requisits del Codi Estructural que des del novembre del 2021 substitueix la norma EHE-08. Es tracta d’un àrid reciclat de molt alta qualitat, certificat per al seu ús en la fabricació de formigons estructurals i no estructurals.