Calendari financer

Ciments Molins augmenta el benefici net un 35% i arriba a 151 milions d’euros el 2023

La companyia ha presentat increments de vendes i resultats en tots els negocis i en la majoria de regions on opera

Cements Molins ha donat a conèixer avui els resultats anuals del 2023. L’exercici ha estat caracteritzat per un progressiu alentiment dels mercats durant el segon semestre de l’any, com a conseqüència d’un entorn global cada cop més complex i incert. 

Juan Molins, president de Ciments Molins; Julio Rodríguez, conseller delegat; i Jorge Bonnín, CFO

Edificació residencial a Sevilla. Arquitecte: Julio Touza.

Residència CASER a Màlaga. Arquitecte: Rafael de la Hoz.

Dos anys del Sustainability Roadmap 2030 
Al marge de les fites econòmiques, aquest mes de febrer coincideix amb el segon any del llançament del Sustainability Roadmap 2030 de Ciments Molins. Al llarg d’aquest exercici, la companyia ha avançat en l’execució dels diferents objectius establerts en matèria de seguretat i salut, canvi climàtic i energia, economia circular, medi ambient i naturalesa i responsabilitat social corporativa. A través d’aquest full de ruta, la companyia reduirà les emissions un mínim del 20% fins al 2030 amb el compromís final de subministrar formigó neutre en carboni el 2050.

Juan Molins, president de Ciments Molins; Julio Rodríguez, conseller delegat; i Jorge Bonnín, CFO

Edificació residencial a Sevilla. Arquitecte: Julio Touza.

Residència CASER a Màlaga. Arquitecte: Rafael de la Hoz.

En aquest context, les vendes de Cementos Molins han pujat a 1.349 milions d’euros, cosa que representa un augment del 6% respecte a l’any anterior, amb increments en tots els negocis i en la majoria de regions. Aquesta millora dels ingressos s’ha degut tant a l’augment del volum de vendes com a l’impacte positiu de la gestió de preus. A Argentina, la gestió dels negocis durant el 2023 ha aconseguit que les conseqüències de la crisi econòmica del país hagin tingut només un impacte moderat.  n

L’EBITDA ha assolit 337 milions d’euros, un 22% de creixement respecte a l’any anterior, destacant especialment la contribució dels negocis a Mèxic i Espanya. Aquesta millora del resultat operatiu es recolza principalment en els increments de volum, limpacte positiu dels plans deficiència i la millora de preus de venda. Per contra, el tipus de canvi ha tingut un impacte desfavorable, especialment per la forta devaluació del pes argentí el quart trimestre. El marge EBITDA ha augmentat en 3,2 punts percentuals fins al 25,0% recuperant l’erosió de l’any anterior.

El benefici net de Cementos Molins ha estat de 151 milions d’euros, un 35% superior al del mateix període de l’any anterior. Aquest augment és conseqüència del fort increment del resultat operatiu, que l’any anterior va estar afectat negativament per la desacceleració econòmica, forta inflació de costos i tensions a la cadena de subministrament. La taxa fiscal efectiva el 2023 sense hiperinflació s’ha mantingut 28%, contribuint a la generació de benestar i riquesa a les comunitats en què la companyia té presència. 

Pel que fa al deute financer net, durant el quart trimestre va continuar disminuint fins a assolir un saldo net de tresoreria de 17 milions d’euros. Aquesta sòlida situació financera constitueix una gran palanca per al desenvolupament de noves oportunitats de creixement i per executar les inversions previstes al full de ruta de sostenibilitat 2030.  

Dos anys del Sustainability Roadmap 2030 
Al marge de les fites econòmiques, aquest mes de febrer coincideix amb el segon any del llançament del Sustainability Roadmap 2030 de Ciments Molins. Al llarg d’aquest exercici, la companyia ha avançat en l’execució dels diferents objectius establerts en matèria de seguretat i salut, canvi climàtic i energia, economia circular, medi ambient i naturalesa i responsabilitat social corporativa. A través d’aquest full de ruta, la companyia reduirà les emissions un mínim del 20% fins al 2030 amb el compromís final de subministrar formigó neutre en carboni el 2050.

Nou Pla Estratègic 2024-26 
Després de superar l’anterior Pla Estratègic 2020-23 amb un any d’antelació, el Consell d’Administració ha aprovat el nou Pla Estratègic per al període 2024-26 que té com a objectiu un creixement rendible i sostenible basat en cinc pilars: agenda 2030, productes i solucions sostenibles, agenda digital, creixement sostenible, i persones. Amb aquest pla, s’engega una sèrie d’iniciatives estratègiques agrupades al voltant dels cinc pilars prioritaris. L’objectiu per als propers tres anys és un creixement orgànic amb vendes en un rang entre el 3% i el 4% de mitjana anual, i EBITDA en una forquilla de creixement entre el 4% i el 5% de mitjana anual. 

Retribució a l’accionista
D’altra banda, el Consell d’Administració ha decidit avui proposar per a la seva aprovació a la propera Junta General d’Accionistes un dividend de l’exercici de 0,92 euros per acció, un 35% superior al de l’exercici anterior, que suposa un pay -out del 40% i un yield del 4,7%. Considerant el dividend a compte distribuït el desembre passat, el dividend complementari seria de 0,52 euros per acció, que es distribuiria el juliol del 2024 si la Junta així ho aprova. Aquesta decisió s’emmarca en la voluntat de Cementos Molins de millorar la retribució dels seus accionistes.

Juan Molins, president de Ciments Molins; Julio Rodríguez, conseller delegat; i Jorge Bonnín, CFO

Edificació residencial a Sevilla. Arquitecte: Julio Touza.

Residència CASER a Màlaga. Arquitecte: Rafael de la Hoz.