Notícies

Ciments Molins augmenta el benefici net un 38% i arriba a 124 milions d’euros fins al setembre

La companyia ha presentat increments de vendes i resultats en tots els negocis i la majoria de regions als nou primers mesos de l’any.

Cementos Molins ha donat a conèixer avui els resultats corresponents als nou primers mesos, període marcat per un alentiment progressiu de l’activitat durant el segon i tercer trimestre, si bé aquesta evolució és desigual segons la zona geogràfica. 
< br En els nou primers mesos de l'any, les vendes de Cementos Molins han pujat a 1.079 milions d'euros, un 13% superior al mateix període de l'any anterior, amb increments en tots els negocis i la majoria de regions. 
>
L’EBITDA ha assolit 278 milions d’euros, cosa que representa un increment del 33% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta millora del resultat operatiu es recolza principalment en els increments de volum, l‟impacte positiu dels plans d‟eficiència, i la millora de preus de venda, que s‟ha minorat per l‟impacte desfavorable del tipus de canvi. El marge EBITDA ha continuat creixent per tercer trimestre consecutiu, i augmenta en 4,1 punts percentuals fins al 25,8% recuperant part de l’erosió de l’any anterior. El benefici net ha estat de 124 milions d’euros, un 38% superior al del mateix període de l’any anterior, i en destaca el resultat de Mèxic. Aquest augment és conseqüència del fort increment del resultat operatiu, així com per l’efecte de base de la comparació amb l’any anterior afectat negativament per la desacceleració econòmica, forta inflació de costos i tensions a la cadena de subministrament.  

Pel que fa al deute financer net, durant el tercer trimestre va continuar disminuint fins a 34 milions d’euros, equivalent a un múltiple de deute financer net / EBITDA de només 0,1 vegades. Aquesta sòlida situació financera és una gran palanca per a l’execució de noves oportunitats de creixement i de les inversions previstes al full de ruta de sostenibilitat 2030.  

El conseller delegat, Julio Rodríguez, explica: “ Tot i les dificultats creixents de l’entorn internacional, els resultats durant els nou primers mesos de l’any donen mostra de la solidesa del nostre model de negoci que integra productes i solucions per a la construcció. També seguim avançant en l‟execució de la nostra estratègia de sostenibilitat. Vull agrair personalment als més de 6.200 empleats de la companyia el seu esforç i compromís que ens ha permès créixer en tots els nostres negocis i la majoria de regions geogràfiques”. 

Inauguració noves instal·lacions a Barcelona< /strong>
Coincidint amb el seu 95è aniversari, Cementos Molins ha inaugurat les noves instal·lacions a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), que inclou la remodelació integral de l’edifici d’oficines, una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, el redisseny d’espais verds, i una nova planta de recuperació i valorització de matèries primeres alternatives. Les noves instal·lacions d’última generació aconsegueixen importants millores mediambientals i estalvis energètics alineats amb el full de ruta de sostenibilitat de la companyia.