Notícies

Ciments Molins augmenta el benefici net un 4% el 2020 malgrat la pandèmia i guanya 93 milions d’euros

El fort compromís de l’equip humà i la resiliència del model de negoci han permès superar un exercici marcat per la pandèmia cóvid-19 i que es tanca amb un EBITDA de 205 milions d’euros i ha crescut un 7% respecte al 2020.

Tanca amb un EBITDA de 205 milions d’euros, creixent 7% respecte al 2020. Millora de l’activitat amb fort increment al 4T, on els ingressos creixen un 12% i l’EBITDA un 28%.

Millora seqüencial de l’activitat amb fort increment al quart trimestre, on els ingressos creixen un 12% i l’EBITDA un 28%.

25 de febrer 2021_Cementos Molins ha donat a conèixer avui els resultats anuals del 2020, exercici en què el benefici net ha assolit 93 milions d’euros, cosa que representa un creixement del 4% respecte a l’any anterior. En termes comparables de tipus de canvi i ajustament per hiperinflació de l’Argentina, el benefici net augmentaria un 27% el 2020.

Els ingressos de Cementos Molins s’han situat en 775 milions d’euros al tancament del 2020, cosa que representa una disminució del 3% respecte al mateix període de l’any anterior. La forta contracció dels mercats el segon trimestre com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia Covid-19 ha estat mitigada per l’acceleració de l’activitat el tercer i el quart trimestre de l’any. Concretament, entre l’octubre i el desembre els ingressos han assolit els 228 milions d’euros, un 12% més que els mateixos mesos del 2019.

L’EBITDA ha pujat a 205 milions d’euros el 2020, i ha crescut un 7% respecte a l’any anterior, malgrat l’impacte negatiu de la pandèmia i els tipus de canvi; l’increment d’EBITDA a tipus de canvi constant seria del 28%. Els plans d‟eficiència i reducció de costos adoptats al‟inici de la pandèmia, la favorable evolució dels costos energètics, juntament amb els resultats del primer any complet d‟activitat a Colòmbia, han tingut un impacte molt positiu en aquests resultats.

Pel que fa al deute financer net, aquest va disminuir fins a 74 milions d’euros el 31 de desembre de 2020, cosa que representa una reducció del 59% respecte a 31 de desembre de 2019. El múltiple Deute Financer Net / EBITDA continua disminuint fins al nivell de 0,4.

“2020 ha estat un any molt difícil que ens ha posat a prova a tots, però els resultats assolits deixen clar el fort compromís de l´equip humà de Cementos Molins i la resiliència del nostre model de negoci”, explica Julio Rodríguez, CEO de Cementos Molins . “Des de l’inici de la pandèmia hem prioritzat abans que res la seguretat dels nostres col·laboradors i la continuïtat del servei al client i tots dos reptes s’han superat gràcies a un gran esforç col·lectiu. El 2021 redoblarem aquest esforç i no tinc dubtes que, malgrat la pandèmia, aconseguirem superar els nous desafiaments i assolir els nostres objectius” afegeix Rodríguez.

Al capítol de sostenibilitat, prioritat estratègica de Cementos Molins, 2020 ha estat un any de destacats avenços que s’han plasmat en la millora dels indicadors del Baròmetre de Sostenibilitat de l’empresa. Aquest baròmetre és un instrument impulsat des del 2015 per Cementos Molins, en virtut del qual, una part significativa de la remuneració variable dels directius està vinculada a assolir els objectius de sostenibilitat.

Pla estratègic i previsions de futur

El pla estratègic de Cementos Molins posa el focus en 5 pilars: sostenibilitat, eficiència, creixement, digitalització i persones. L’objectiu de l’empresa és mantenir el creixement de l’EBITDA en una forquilla entre el 4% i el 6% de mitjana anual els propers 3 anys.

Millora de la retribució a l’accionista

D’altra banda, el Consell d’Administració ha aprovat avui proposar a la propera Junta General d’Accionistes un increment del dividend amb un pay-out que passarà al 30% a l’exercici 2020, i que es mantindrà en una forquilla entre el 30% i el 40% per a lexercici 2021 i següents. Aquesta nova política de dividends s’emmarca en la voluntat de Cementos Molins de millorar la retribució dels seus accionistes.

Seguint les directrius de l’European Securities Markets Authority (ESMA) sobre Mesures Alternatives de Rendiment (MAR), d’aplicació obligatòria per a la informació regulada, la informació i desglossaments relatius a les MAR que s’utilitzen en aquesta Nota de Premsa s’inclouen a la presentació dels “Resultats 4T 2020”, tramesa per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Sobre Ciments Molins. A Cementos Molins portem més de 90 anys creant productes i desenvolupant solucions innovadores i sostenibles per al sector de la construcció. Aquesta és la manera com contribuïm al desenvolupament de la societat i de la qualitat de vida de les persones. Actualment desenvolupem la nostra activitat a Espanya, Argentina, Uruguai, Mèxic, Bolívia, Colòmbia, Tunísia, Bangla Desh i Índia. El nostre model integrat inclou els negocis d’àrids, clínquer, ciment, formigó, morters, prefabricats, ambientació urbana i façanes arquitectòniques, a més de la gestió de residus. La nostra llarga història ha estat possible gràcies a l’equip humà que formem gairebé 5.000 empleats repartits en nou països i quatre