Notícies

Ciments Molins augmenta el benefici net un 42% i arriba a 87 milions d’euros fins al setembre

Resultats molt superiors als nivells previs a la pandèmia amb ingressos i EBITDA creixent respectivament un 29% i un 31%.

< strong>28 d’octubre 2021_Cements Molins ha donat a conèixer avui els resultats corresponents als nou primers mesos del 2021, marcats per la solidesa del creixement en tots els seus negocis i per una clara millora respecte als nivells pre- pandèmia. El creixement als diferents mercats és globalment molt positiu malgrat la forta inflació de costos d’energia, matèries primeres i transport.


Els ingressos han ascendit a 702 milions d’euros, cosa que representa un increment del 29% respecte al mateix període de l’any anterior (sense variació del tipus de canvi augmenten un 36%).


L’EBITDA ha estat de 187 milions d’euros, un 31% superior al dels nou primers mesos del 2020 (+40% en termes comparables sense variació de tipus de canvi), i molt superior als nivells previs a la pandèmia. Aquesta forta millora de resultats es recolza en els increments de volum, la gestió de mix i el preu de venda i en la contribució positiva dels plans d’eficiència operativa. A la banda negativa cal ressaltar la forta inflació global dels costos d’energia, matèries primeres i transport, així com la depreciació del pes argentí. El marge EBITDA sobre vendes disminueix lleugerament davant del primer semestre a causa de la inflació de costos, però tot i així arriba a un 26,7%, 48 punts bàsics per sobre de l’any anterior. Preveiem un impacte negatiu més gran de la inflació global de costos d’energia, matèries primeres i transport durant el quart trimestre, sent aquest un factor d’atenció prioritària fins a almenys la meitat del proper any.


El benefici net de Cementos Molins ha arribat als 87 milions d’euros, que suposa un increment del 42% respecte al mateix període de l’any anterior.


Pel que fa al deute financer net a 30 de setembre de 2021, aquest va disminuir fins a un saldo net de tresoreria de 11 milions d’euros a causa de la forta generació de flux de caixa. Aquesta sòlida situació financera facilita l’execució del pla estratègic de la companyia mitjançant la consolidació dels mercats actuals i el desenvolupament inorgànic de nous mercats. El 3T 2021, Cementos Molins va anunciar l’acord de compra de Calucem, segon productor mundial de ciment d’aluminat de calci, i l’adquisició del negoci d’àrids i formigó de HeidelbergCement a Catalunya. Aquestes dues operacions se sumen als anuncis realitzats el primer semestre de la presa de control d’Escofet, referent en formigó arquitectònic i d’espais urbans, i la compra d’una instal·lació de ciment blanc a Espanya al grup Çimsa.

n

Julio Rodríguez, CEO de Ciments Molins, considera que els resultats obtinguts al tercer trimestre són molt positius: “Hem encadenat cinc trimestres amb un sòlid creixement i, amb les noves adquisicions realitzades, millorem el nostre posicionament global i donem un nou impuls a la nostra estratègia de creixement rendible i sostenible; alhora, la robustesa del nostre balanç ens proporciona una excel·lent posició per continuar consolidant oportunitats de creixement en propers trimestres”, assenyala Rodríguez.

< !-- wp:paragraph -->


Seguint les directrius de l’European Securities Markets Authority (ESMA) sobre Mesures Alternatives de Rendiment (MAR), d’aplicació obligatòria per a la informació regulada, la informació i els desglossaments relatius a les MAR que s’utilitzen en aquesta Nota de Premsa s’inclouen en la presentació dels “Resultats 3T 2021”, tramesa per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Sobre Ciments Molins. En Ciments Molins fa més de 90 anys que creem productes i desenvolupem solucions innovadores i sostenibles per al sector de la construcció, contribuint al desenvolupament de la societat, la qualitat de vida de les persones i la protecció del medi ambient. Actualment desenvolupem la nostra activitat a Espanya, Mèxic, Argentina, Uruguai, Bolívia, Colòmbia, Tunísia, Bangla Desh i Índia. El nostre model integrat inclou els negocis d’àrids, ciment, formigó, morters, prefabricats, ambientació urbana i façanes arquitectòniques, a més de la valoració de residus. La nostra llarga història ha estat possible gràcies a l’equip humà que formem més de 5.000 empleats repartits a nou països ia quatre continents, treballant cada dia amb passió, respecte i integritat.