Notícies

Ciments Molins augmenta el benefici net un 76% i arriba als 57 milions d’euros el primer semestre

Quart trimestre consecutiu de sòlids resultats, molt superiors als nivells previs a la pandèmia, a el que els ingressos creixen un 33% i l’EBITDA, un 50%.

Quart trimestre consecutiu de sòlids resultats, molt superiors als nivells previs a la pandèmia, en què els ingressos creixen un 33% i l’EBITDA, un 50%.

< /p>

29 juliol 2021_Cements Molins ha donat a conèixer avui els resultats del primer semestre del 2021, marcats pel sòlid creixement de tots els seus negocis. L’evolució dels diferents mercats és globalment positiva malgrat els efectes de la pandèmia i de les mesures restrictives adoptades pels governs als diferents països.


Els ingressos han ascendit a 452 milions d’euros, cosa que representa un increment del 33% respecte al mateix període de l’any anterior (sense variació del tipus de canvi augmenten un 45%).


L’EBITDA ha estat de 124 milions d’euros, un 50% superior al del mateix període de l’any anterior (+67% en termes comparables sense variació de tipus de canvi), i molt superior als nivells previs a la pandèmia. Aquesta forta millora de resultats es recolza en els increments de volum, la gestió de preus i la contribució positiva dels plans d’eficiència operativa. Al costat negatiu cal ressaltar la forta inflació global de costos energètics i logístics, així com la depreciació del pes argentí. El marge EBITDA presenta una sòlida millora arribant al 27,6%.


El benefici net de Cementos Molins ha arribat als 57 milions d’euros, fet que suposa un increment del 76% respecte al mateix període de l’any anterior.


Pel que fa al deute financer net a 30 de juny de 2021, aquesta va disminuir fins només 9 milions d’euros a causa de la forta generació de liquiditat, cosa que representa una reducció del 87% respecte al 31 de desembre del 2020 i del 93% respecte al 30 de juny del 2020. El múltiple Deute Financer Net / EBITDA continua disminuint fins a 0,0x.

<
Julio Rodríguez, CEO de Cementos Molins, considera que els resultats obtinguts el primer semestre són molt positius: “Ens congratula comprovar una vegada més que comptem amb un gran equip de professionals, que ha sabut aprofitar les oportunitats que ens brinda el mercat , aconseguint un resultat remarcable malgrat l’impacte de la pandèmia”. “Hem fet un pas més en el nostre camí estratègic de creixement i desenvolupament de les nostres ambicioses metes en matèria de sostenibilitat”, afegeix Rodríguez.

Seguint les directrius de l’European Securities Markets Authority (ESMA) sobre Mesures Alternatives de Rendiment (MAR), d’aplicació obligatòria per a la informació regulada, la informació i desglossaments relatius a les MAR que s’utilitzen en aquesta Nota de Premsa s’inclouen a la presentació dels “Resultats 2T 2021”, tramesa per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.


Sobre Ciments Molins. A Cementos Molins portem més de 90 anys creant productes i desenvolupant solucions innovadores i sostenibles per al sector de la construcció, contribuint al desenvolupament de la societat, la qualitat de vida de les persones i la protecció del medi ambient. Actualment desenvolupem la nostra activitat a Espanya, Mèxic, Argentina, Uruguai, Bolívia, Colòmbia, Tunísia, Bangla Desh i Índia. El nostre model integrat inclou els negocis d’àrids, ciment, formigó, morters, prefabricats, ambientació urbana i façanes arquitectòniques, a més de la valoració de residus. La nostra llarga història ha estat possible gràcies a l’equip humà que formem més de 5.000 empleats repartits en nou països i en quatre continents amb una actitud comuna treballant cada dia amb passió, respecte i integritat, i són inconformistes i eficients.

< !-- /wp:paragraph -->