Notícies

Ciments Molins augmenta el benefici net un 38% i arriba a 52 milions d’euros el primer trimestre

La companyia ha presentat increments de resultats a la majoria dels negocis i regions en un entorn global cada vegada més complex i incert.

Cementos Molins ha donat a conèixer avui els resultats del primer trimestre 2024. El trimestre ha estat caracteritzat per un cert alentiment dels mercats, agreujat per alguns efectes estacionals, si bé aquesta evolució és desigual a les diferents àrees geogràfiques.

En aquest context, durant els tres primers mesos de l’any, el benefici net de Cementos Molins ha estat de 52 milions d’euros, un 38% superior al del mateix període de l’any anterior. Aquest augment és conseqüència de la reducció de despeses financeres i de lincrement del resultat operatiu.

Durant el primer trimestre les vendes de Cementos Molins han pujat a 336 milions d’euros, lleugerament inferiors a les del primer trimestre de l’any anterior, amb increments a la majoria dels negocis i regions, compensant gran part de la disminució de l’activitat a Argentina com a conseqüència de la situació econòmica del país.

L’EBITDA ha assolit 90 milions d’euros, un 5% de creixement respecte a l’any anterior, i destaca especialment la contribució dels negocis a Europa, Mèxic i Nord d’Àfrica. Aquesta millora del resultat operatiu es basa principalment en la contribució neta de preus sobre costos i en els plans d’eficiència. Per contra, el volum més baix i el tipus de canvi han tingut un impacte desfavorable, especialment per la forta devaluació del pes argentí el quart trimestre de l’any anterior. El marge EBITDA ha augmentat en 1,7 punts percentuals fins al 26,9%.

Pel que fa al deute financer net, durant el primer trimestre va continuar disminuint fins a assolir un saldo net de tresoreria de 46 milions d’euros. Aquesta sòlida situació financera constitueix una gran palanca per al desenvolupament de noves oportunitats de creixement i per executar les inversions previstes al full de ruta de sostenibilitat 2030.

“El primer trimestre del 2024 hem aconseguit resultats operatius molt sòlids, en línia amb el pla estratègic 2024-26, i avançat a bon ritme en l’execució del nostre full de ruta “net zero” cap a la descarbonització” explica Julio Rodríguez, conseller delegat de Ciments Molins. “Vull expressar la meva gratitud més sincera a tot l’equip de professionals de Cementos Molins pel seu esforç, compromís i excel·lents resultats”, afegeix Rodríguez.