Notícies

Ciments Molins registra un programa de pagarés al MARF de 100 milions d’euros

Banc Sabadell i Banca March participen com a entitats col·laboradores en la col·locació.

Cementos Molins ha registrat el seu primer programa de pagarés al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). A través d’aquesta operació, Cementos Molins podrà emetre al llarg dels dotze mesos vinents pagarés fins a un saldo viu màxim de 100 milions d’euros. Els títols seran exclusivament col·locats entre inversors professionals, tindran un nominal unitari de 100.000 euros i venciments que podran assolir fins a 24 mesos.

“Amb aquest programa de pagarés Cementos Molins diversifica les fonts de finançament a curt termini”, explica Jorge Bonnin, CFO de Cementos Molins, que emmarca l’operació en l’estratègia d’impulsar la diversificació i flexibilització del finançament de l’empresa, així com aprofitar els tipus d’interès més avantatjosos davant d’altres instruments disponibles.

Cementos Molins presenta una sòlida situació financera, amb un deute financer net de 86 milions d’euros al tancament del tercer trimestre del 2020, xifra que representa una reducció del 52% respecte al 31 de desembre del 2019. El múltiple Deute Financer Net / EBITDA va disminuir fins al nivell de 0,5. Així mateix, l’estructura de finançament es va optimitzar el desembre de l’any passat mitjançant un finançament sindicat per un import de 180 milions d’euros vinculat a objectius de sostenibilitat.

Banc Sabadell i Banca March actuaran com a Entitats Col·locadores al Programa de Pagarés i Banc Sabadell serà Assessor Registrat de Ciments Molins a MARF. J&A Garrigues ha assessorat jurídicament la companyia al registre del programa.