Notícies

L’ICAEN concedeix una subvenció per a la instal·lació d’un sistema de recuperació energètica a la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts

El Institut Català d’Energia de la Generalitat (ICAEN) ha acordat la concessió d’un ajut econòmica a la instal·lació d’un sistema de recuperació energètica de calor residual per a la fàbrica de Cementos Molins Industrial de Sant Vicenç dels Horts. La subvenció es destinarà a l’aprofitament dels gasos calents del refredador de clínquer del Forn 6, una part dels quals seran enviats al molí de carbó per estalviar energia en el procés d’assecament del coc de petroli. Aquesta operació permetrà substituir els consums actuals de combustibles fòssils en el procés d’assecatge (com el gasoil) per una font de calor fins ara desaprofitada, ja que s’abocava a l’atmosfera.

El projecte de CMI genera importants beneficis mediambientals. Un cop en ple funcionament, s’ha aconseguit un estalvi energètic de 942,31 tones equivalents de petroli (tep)/any, evitant l’emissió a l’atmosfera de 2.185 tones de CO2 cada any.

El suport econòmic de l’ICAEN ascendeix a 247.649,85 €, finançats a través del programa de ajuts d’estalvi i eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial. Es tracta d´un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinat per l´IDAE i gestionat per l´Institut Català d´Energia, amb l´objectiu d´aconseguir una economia més neta i sostenible.

L’ICAEN és l’entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d’elaborar i portar a cap a la política energètica catalana, orientada a la millora de l’estalvi i eficiència energètica, i al desenvolupament de les energies renovables.