Notícies

FORMIGÓ AMB ÀRIDS RECICLATS: Imprescindible a les obres de construcció

El formigó amb àrids reciclats és una realitat a les plantes de PROMSA de Barcelona. Ara, el nostre equip comercial està a la teva disposició per assessorar-te i oferir-te el millor producte.


L’ús d’àrids reciclats per a la fabricació de formigó presenta un desafiament tècnic important, pel fet que les característiques daquests poden variar significativament. PROMSA ha realitzat tots els passos per complir els requeriments tècnics amb l’obtenció del marcatge CE, emès per APPLUS, que ens permet utilitzar els àrids reciclats gruixuts per a la fabricació del formigó, morter i capes granulars.  

n


A més, disposem de la marca A+, de caràcter voluntari, que certifica que els àrids gruixuts compleixen amb les exigències del Codi Estructural per a l’ús de formigó, norma que des del novembre del 2021 substitueix l’EHE-08.


A PROMSA, estem preparats per subministrar formigó estructural i de neteja amb àrids reciclats a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. D’aquesta manera, facilitem a les empreses constructores el compliment de la norma d’utilització del 5% d’àrids reciclats a les obres. D’altra banda, posem en valor els avantatges mediambientals que aporta el formigó amb àrids reciclats, com ara la reducció de la quantitat de residus de construcció i demolició que acaben a abocadors i la disminució de l’extracció d’àrids naturals.  


El nostre equip comercial està sempre a la vostra disposició per assessorar-vos sobre el formigó que millor s’adapti a les necessitats de l’obra.