Notícies

Formigó i morter Promsa amb Certificació A+

Promsa ha realitzat els assaigs normalitzats per al càlcul de l’índex COV (Components Orgànics Volàtils) en formigó i morter sec obtenint la millor qualificació: A+.

En els assaigs normalitzats per al càlcul de l’índex COV (Components Orgànics Volàtils), el formigó i el morter sec Promsa han obtingut la màxima certificació possible. Ens adaptem així a la normativa vigent a França, per a aquest tipus de formigons i morters, actualment aquesta legislació no és de compliment obligat a Espanya. L´obtenció d´aquesta important certificació, unida al´alt estàndard exigit en tots els nostres productes, significa un nou avenç en el nostre esforç constant per l´excel·lència.

Veure notícia completa