Notícies

La Falconera: innovació i sostenibilitat a través dels tecnosòls

Promsa restaurarà el planter La Falconera amb un tipus de sòl innovador: el tecnosòl, combinació d’elements minerals i orgànics. Aquest material aporta sostenibilitat i eficiència al projecte de restauració.

Promsa restaurarà el planter La Falconera amb un tipus de sòl innovador: el tecnosòl, una combinació d’elements minerals i orgànics. Aquest material aporta sostenibilitat, versatilitat i eficiència al projecte de restauració, i permet utilitzar residus i excedents de l’explotació de terres per crear substrats que s’adeqüin a les necessitats del projecte.

Gràcies a tecnosòls podrem integrar la superfície afectada per restaurar amb el Parc Natural del Garraf, recreant entorns propis d’aquest parc com ara la màquia, el bosc o els prats secs. Identificant espècies animals i també vegetals autòctons, podrem potenciar els seus hàbitats amb tecnosòls dissenyats tenint en compte les necessitats específiques d’aquestes espècies.

En aquest projecte de Promsa també hi participa el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) recolzant la creació dels tecnosòls. Concretament, ara estem treballant en una prova pilot que, mitjançant la creació de parcel·les amb diferents tipus de terres, ens ajudarà a aplicar-los a la resta de l’àrea del planter que restaurarem.

Aquest projecte es va iniciar el 1998 i és una actualització sol·licitada pel Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar que durant el transcurs d’aquests més de 20 anys hem pogut adquirir coneixements i experiències, tant per part dels nostres professionals com dels altres participants, que milloren el procés de restauració.

Específicament, el 2004 el planter La Falconera va participar en un projecte, amb la participació de centres tecnològics, universitaris i importants empreses del sector extractiu, anomenat Project Life: EcoQuarry. D’aquest projecte vam poder extreure’n les conclusions necessàries per afrontar el repte actual i també per redactar un manual tècnic amb criteris que actualment estan en vigor.

Des de Promsa estem compromesos amb el medi que ens envolta, és per això que encapçalem aquest projecte, amb l’objectiu de restaurar La Falconera aprofitant avenços tecnològics que ens permetran treballar de manera sostenible i eficient. El màxim exponent d’aquests avenços són els tecnosòls, que aprofiten els residus i els excedents generats per tercers per crear sòls adaptats a les necessitats de diferents tipus de vegetació.

Contribuint a preparar aquest espai per al futur i guiats pels valors que sempre ens han acompanyat, posem en valor el compromís de Promsa amb el conjunt de la societat.