Notícies

MILLOREM LA SOSTENIBILITAT DELS NOSTRES PRODUCTES

Des de Promsa hem innovat per fabricar un nou formigó amb un 16% menys d’emissions de CO2. Aquest formigó està elaborat amb el nou ciment de Ciments Molins Industrial CEM II/A-L 42,5 N.

MILLOREM LA SOSTENIBILITAT DELS NOSTRES PRODUCTES

A Cementos Molins estem compromesos amb la sostenibilitat de les nostres activitats, caminem des de fa anys amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni dels nostres productes mitjançant diverses accions com la millora de l’eficiència de les nostres instal·lacions, l’ús d’energies alternatives als combustibles fòssils i la substitució de les matèries primeres per a altres alternatives que sorgeixen de la valorització.

Des de Promsa hem innovat per fabricar un nou formigó amb un 16% menys d’emissions de CO2*. Gràcies a la utilització del nou ciment de Ciments Molins Industrial que és un CEM II/A-L 42,5 N.

Des del departament de Qualitat de Promsa, hem treballat per trobar la fórmula més adequada que ens permeti aconseguir les millors resistències i treballabilitats amb el mínim consum de CO2, optimitzant l‟ús de les matèries primeres naturals.
El procés de fabricació d’aquest formigó ens aporta molts avantatges tant mediambientals com relatius a la qualitat:

 Reduïm en un 16% de les emissions de CO2.

  • Amb la nova formulació reduïm també el consum d‟aigua, aconseguint màxima eficiència en l‟ús dels recursos naturals.
  • Millorem el comportament del formigó a temperatures mitges i altes.
  • Reduïm la retracció del formigó, disminuint la probabilitat de fissuració en el procés d’enduriment.
  • Optimitzem el tipus de ciment en funció de l’element a formigonar per minimitzar les emissions generades.

Aquesta reducció de CO2 ho apliquem a tota la nostra gamma de formigons i morters i per tant és un canvi en sentit global, no una acció puntual. Una transformació integral de la nostra manera de treballar que implica una reducció en les emissions de CO2 en tots els productes de Promsa. Un compromís a nivell d’empresa que els nostres clients ja traslladen a les seves obres i que té un impacte positiu a tota la societat.

Seguirem avançant, innovant i evolucionant per aconseguir un futur més sostenible.

(*) Respecte de l’ús del ciment CEM I52,5 de Ciments Molins Industrial.