Notícies

Nova planta de Matèries Primes Alternatives: Promsa a l’avantguarda de l’economia circular

La planta de Matèries Primes Alternatives té capacitat per valoritzar fins a 100.000t anuals i es troba ubicada a Pallejà.

La nova planta de Matèries Primes Alternatives compta amb una superfície de 3.276 m2 i valoritzarà residus de construcció i demolició, així com aquells d’origen industrial no perillosos: residus de formigó, sorres de fosa, terres, escòries, cendres, etc.

Està previst que la planta processi anualment fins a 100.000 t de residus, de aquesta manera s’evita que aquests materials acabin a l’abocador i puguin valoritzar-se en la fabricació de materials de construcció com ciment, formigons, morters, etc. El disseny té les millors tecnologies, actualment disponibles, per garantir un tractament òptim dels residus i la minimització dels impactes ambientals i sobre l’entorn. La planta, situada a Pallejà, consisteix en una nau prefabricada construïda amb materials de Precon, empresa del grup Cementos Molins.

Disposa d’una línia de producció d’àrids reciclats d’alta qualitat, destinats a la fabricació de productes sostenibles pertanyents a la línia Promsa Green, que donarà cobertura a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Continuem treballant en el nostre compromís amb la reducció de la petjada de carboni de tots els nostres productes i la millora de les dades de les actuals Declaracions Ambientals de Productes (DAPs). La incorporació d’aquesta innovadora planta de processament de matèries primeres situa Promsa com una de les empreses formigoneres amb més capacitat de fabricació de productes frescos amb base de ciment i àrids reciclats.

n