Notícies

Projecte de Fusió per Absorció i documentació associada (Cements Molins – Cemolins Internacional)

En compliment del que disposa l’article 32 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril de Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils, es publica el PROJECTE COMÚ DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ, redactat i subscrit amb data 25 de febrer de 2021 pels membres dels consells d’administració de Cementos Molins, S.A. (societat absorbent), i de la seva filial íntegrament participada Cemolins Internacional, S.L.U. (societat absorbida).

Veure projecte complet