Notícies

PROSEIN: el morter sec industrial homogeni de PROMSA

PROSEIN és la solució dissenyada per l’equip de PROMSA, per fer recrecits homogenis amb marcatge CE i adaptant-se a les necessitats de l’obra.

La solució, dissenyada per l’equip de PROMSA, per fer recrecits homogenis adaptant-se a les necessitats de l’obra. La innovació que aporta PROSEIN és disposar d’una sitja a l’obra amb el producte ja prèviament dosificat i homogeni elaborat a la central. Un cop a l’obra, només cal dosificar l’aigua i bombar-la fins al lloc desitjat.

PROSEIN disposa de marcatge CE i implica un estalvi en la gestió de residus:

–           Subministrament a granel: evita l’ús de sacs de ciment a l’obra.

–          Sense sense minves: el producte es consumeix al 100%, significant una millora del rendiment i la minimització de l’impacte ambiental.

–          Més seguretat: l’ús del material a granel evita la manipulació de sacs i sobretot possibles talls per l’obertura d’aquests.

PROSEIN s’aplica pels equips homologats de PROMSA, garantint així la qualitat del producte, del servei i la seva aplicació a l’obra.

Entre els usos principals d’aquest morter destaquem la seva utilització com a bases de regulació, recrecits i anivellament de superfícies. A més, és compatible amb aïllaments tèrmics i acústics.

Disposem de diferents formulacions específiques de PROSEIN depenent del seu ús:

–           Bases de regulació de paviments de parquet flotant, fusta, productes ceràmics o petris.

–         Parc encolat, moqueta, paviments vinílics, microciments i encolats que requereixin una major resistència.

Amb PROSEIN tot són avantatges:

–           Dosificació controlada: producte pre-dosificat amb marcatge CE.

–           Més net, més eficient, sense minves: aprofitament del material al 100%.

–          Més respectuós amb el medi ambient: no emet pols durant l’emmagatzematge, transport ni en la descàrrega.

–           Més sostenible: absència d’estocs en obra de sacs de ciment o sorra, sense residus.

–           Zona d’emmagatzematge reduïda: protegeix el producte d’agents externs.

–          Millora del rendiment del treball respecte als sistemes tradicionals: més comoditat, rapidesa i seguretat.

Fitxa tècnica de PROSEIN:

Veure fitxa