Notícies

Rehabilitació energètica de les oficines de Sant Vicenç dels Horts

La remodelació de l’edifici permet un estalvi energètic de més de 672 Mwh a l’any.< /h2>

Cements Molins ha dut a terme la rehabilitació energètica de l’edifici d’oficines de Sant Vicenç dels Horts, on s’han realitzat actualitzacions a l’envolupant tèrmica de l’edifici, als equips tèrmics de calefacció, climatització, ventilació i ACS, així com a les instal·lacions d’il·luminació. La remodelació de l’edifici permet un estalvi energètic de 672,48 MWh a l’any i evita l’emissió de 246,3 tCO2 a l’any.

Per a la renovació de les instal·lacions, Cementos Molins ha comptat amb un suport econòmic de 380.404,15€ a través del Programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE), l’objectiu dels quals és aconseguir una economia més neta i sostenible. El programa és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDEA) i gestionat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).