Notícies

Veure noticia completaFibra estructural: el repte de l’equip de Promsa al Port de Barcelona

Promsa participa subministrant formigó a l’obra que està executant la UTE Potasas. L’obra consisteix en una planta de recepció, emmagatzematge i expedició de sals sòdiques i potàssiques.

Promsa participa subministrant formigó a l’obra del port de Barcelona que està executant la UTE Potasas.

L’obra, propietat d’ICL, consisteix en una planta de recepció, emmagatzematge i expedició per via marítima de les sals sòdiques i potàssiques extretes del dipòsit situat a Suria-Sallent (Catalunya).

A dia d’avui, és l’obra de més envergadura realitzada a Catalunya utilitzant fibra polimèrica estructural, aplicant-la a l’execució dels paviments en substitució d’armats convencionals o fibra d’acer.

A més, se sumen a la complexitat de l’obra dos elements: proximitat amb el mar de l’estructura i l’alt contingut en clorurs propi del material arreplegat.

Veure notícia completa