Dividends

Tota la informació sobre els dividends repartits en els darrers anys.

Taula de dividends

Dividend a compte / Suplementari Dates de pagament Import brut EUR/ACC Més informació
A compte dels beneficis de l'exercici 2023 20/12/2023 0,40
Complementari exercici 2022 17/07/2023 0,35
A compte dels beneficis de l'exercici 2022 21/12/2022 0,33
Complementari exercici 2021 18/07/2022 0,28
A compte dels beneficis de l'exercici 2021 16/12/2021 0,28
Complementari exercici 2020 14/07/2021 0,14
A compte dels beneficis de l'exercici 2020 16/12/2020 0,183
A compte dels beneficis de l'exercici 2020 22/07/2020 0,097
Complementari exercici 2019 22/07/2020 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2019 19/12/2019 0,13
A compte dels beneficis de l'exercici 2019 11/07/2019 0,15
Complementari exercici 2018 11/07/2019 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2018 13/12/2018 0,13
A compte dels beneficis de l'exercici 2018 12/07/2018 0,14
Complementari exercici 2017 12/07/2018 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2017 11/01/2018 0,12
A compte dels beneficis de l'exercici 2017 13/07/2017 0,12
Complementari exercici 2016 13/07/2017 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2016 11/01/2017 0,11
A compte dels beneficis de l'exercici 2016 14/06/2016 0,11
Complementari exercici 2015 14/06/2016 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2015 12/01/2016 0,09
A compte dels beneficis de l'exercici 2015 09/07/2015 0,09
Complementari exercici 2014 09/07/2015 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2014 10/12/2014 0,08
A compte dels beneficis de l'exercici 2014 11/06/2014 0,07
Complementari exercici 2013 11/06/2014 0,01
A compte dels beneficis de l'exercici 2013 09/01/2014 0,06
A compte dels beneficis de l'exercici 2013 26/06/2013 0,07
Complementari exercici 2012 26/06/2013 0,02
A cuenta de los beneficios de 2012 08/01/2013 0,08

Dividends abonats per acció

Any Quantitats
2023* 0,40€
2022 0,68€
2021 0,56€
2020 0,42€
2019 0,29€
2018 0,28€
2017 0,25€
2016 0,23€
2015 0,19€
2014 0,16€
2013 0,14€
2012 0,17€
2011 0,17€

*Dividend a compte de l'exercici.