Junta General d’Accionistes

El nostre òrgan de govern

La Junta General d'Accionistes del Grup Cementos Molins és el màxim òrgan social de decisió de la societat. Estipula el dret de l'accionista a intervenir en la presa de decisions essencials de la societat i a establir els principis de la seva organització i funcionament i les normes que regeixen la seva activitat legal i estatutària.

Descarregables

Nombre d'accions i drets de vot

Informació sobre vot i delegació a distància

Respostes a sol·licituds d'informació aclariments i preguntes relacionades per accionistes