Pactes parasocials

Consulta els convenis entre els socis de Molins per completar, concretar o modificar les regles legals i estatutàries que ens regeixen.

Capital social

Data de registre Número de registre Descripció del fet rellevant Descarregable
10/12/2020 6089 Us adjuntem el Conveni de Sindicació de Vot i Accions de Ciments Molins S.A. de 10 de desembre de 2020 subscrit per diversos accionistes de la Societat pel qual es nova el Conveni de data 17 de desembre de 2015.
07/01/2016 233834 S'adjunta el “Conveni de Sindicació de Vot i Accions de Ciments Molins S.A.” de 17 de desembre de 2015 subscrit pels accionistes sindicats de Cementos Molins, SA, que substitueix el Conveni subscrit en data 15 de gener de 2011.
20/01/2011 136653 S'adjunta el Conveni de Sindicació de Vot i Accions subscrit en data 15 de gener de 2011 pels accionistes sindicats de Cementos Molins, SA, que substitueix el Conveni subscrit en data 15 de desembre de 2003.
13/06/2005 58791 La Societat remet informació sobre el Conveni de Sindicació.
02/02/2004 47226 La Societat remet el Conveni de Sindicació de Vot i Accions de Ciments Molins, S.A.