Formigó i àrids El camí cap a l'edificació sostenible i eficient

Les diferents barreges de formigó són aptes per a tot tipus d'elements estructurals. Investiguem i innovem contínuament per adaptar-nos a cada necessitat específica, complint sempre els criteris de sostenibilitat.

Presència internacional

Europa

Llatinoamèrica