Solucions prefabricades Líders en prefabricats de formigó

Donem solució a qualsevol estructura d'edificació i obra civil a prefabricats de formigó. La nostra concepció integral inclou l'assessorament, disseny, càlcul, fabricació, transport i acoblament.

Presència internacional

Europa