Desenvolupament professional Potenciant el desenvolupament de les persones

Tenim entre els nostres objectius estratègics potenciar el desenvolupament de les persones per respondre a les necessitats de tots els nostres negocis.

Els nostres principis

Atorguem una gran importància a la gestió i satisfacció del nostre equip, implementant una sèrie de principis clau que impulsen el seu desenvolupament personal i professional.

  • Foment dels valors deficiència, esforç i sentiment de pertinença al grup.
  • Foment del desenvolupament professional i les capacitats directives de les persones, a través de plans de carrera i de successió i plans de formació i mobilitat necessaris, tenint en compte les nostres dimensions i internacionalització.
  • Construcció d'un equip de talent que garanteixi el creixement futur com a prioritat de l'empresa.
  • Desenvolupament de canals de comunicació amb l'equip per escoltar-ne les inquietuds.
  • Implementació d'una gestió excel·lent de la seguretat amb l'objectiu de zero accidents, que impacti positivament en totes les dimensions del negoci.
  • Implementació dun sistema de retribució flexible i beneficis per a lequip.

Principals factors dimpacte en el compromís cap a les persones

Seguretat i salut

Formació

Desenvolupament i oportunitats de carrera

Gestió de l'exercici i el talent

Col·laboració

Compensació

Beneficis i reconeixement

Conciliació

Seguretat i salut