Seguretat i salut

La seguretat i la salut de les persones és un valor essencial en totes les nostres activitats, integrant-se al nostre ADN com a palanca prioritària a la nostra operació.

Objectiu zero accidents

Treballem per prevenir accidents i detectar i corregir conductes insegures mitjançant un enfocament integral del benestar que abasta el pla físic, mental i econòmico-social, amb el focus posat a l'objectiu de zero accidents per al 2030.

Com ho aconseguirem?

Cultura de lideratge en seguretat

Identificació i correcció de conductes insegures

Report i anàlisi de tots els accidents i incidents

Seguiment d'indicadors proactius

Vinculació d'aquests objectius a la remuneració variable

Seguiment continu

Millorem els nostres processos

Millorem de forma contínua i integrada a cada pas dels nostres processos: les instal·lacions, la producció, el transport, l'expedició i també els serveis que brindem a obra.

Marquem objectius mensuals

La nostra gestió està orientada a la prevenció de riscos laborals mitjançant la disciplina operativa. Mensualment, definim a cada fàbrica els assumptes més crítics amb l'objectiu de marcar, per al mes següent, una sèrie d'hàbits a aconseguir que comuniquem a través de formacions específiques.

Formem el nostre equip

A través del projecte de transformació de la cultura en seguretat, potenciem el desenvolupament de les competències i el coneixement en seguretat entre els supervisors i els comandaments intermedis.

Prenem mesures preventives

Assegurem l'ús d'equips especialitzats, avaluacions preventives per a tota la plantilla i mesuraments periòdics a totes les fàbriques relacionades amb els procediments de protecció contra la inhalació de sílice cristal·lina.

Desenvolupament professional