Canvi climàtic

La lluita contra el canvi climàtic és un element clau en la nostra estratègia de negoci, segons els objectius climàtics del sector per subministrar a la societat materials de construcció baixos en carboni. Promovem un model de producció basat en l'eficiència i ús de combustibles alternatius i l'economia circular.

Objectius 2030

55% de consum d'energia elèctrica procedent de fonts renovables
20% de reducció de les emissions respecte 2020 (Scope 1+2)
<500kg de CO2/t cimentant

Com ho aconseguirem

  • Substitució d'un 40% de combustibles fòssils per combustibles alternatius
  • Cerca de la màxima eficiència energètica
  • Generació d'energia elèctrica renovable
  • Substitució de clínquer al ciment mitjançant la producció de productes cementicis amb menor empremta ambiental

Transició energètica

Amb l’objectiu de reduir les nostres emissions indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle, estem duent a terme grans esforços per proveir-nos d’electricitat d’origen renovable. A més d’adquirir-les al mercat, promovem instal·lacions pròpies de generació d’energia renovable i comptem amb contractes dirigits a l’abastament d’energia elèctrica de les instal·lacions productives.

Petjada de carboni

En les darreres dècades hem reduït les nostres emissions de CO2 substituint combustibles fòssils per alternatius i generant energies renovables a les nostres plantes, creant productes a partir del reciclatge o reemplaçant els clínquers per altres materials. Tenim l’objectiu d’un ciment d’emissions zero el 2050.

Economia circular