Contribució social

Tenim l'objectiu de crear valor al nostre entorn i generar benestar i riquesa a tota la nostra cadena de valor. Treballem en la cura del nostre equip i grups d'interès i en el desenvolupament de les comunitats on operem, promovent els valors de no discriminació, transparència i equitat.

Objectius 2030

100% de les nostres operacions amb plans formals amb la comunitat
23% de dones en llocs de gestió

Com ho aconseguirem

  • Programes de voluntariat corporatiu per als nostres col·laboradors
  • Aliances amb diferents actors socials
  • Mesuraments i plans d'acció de la satisfacció i el compromís dels empleats
  • Compres i contractació de serveis locals

Drets humans

El nostre compromís amb les persones és una prioritat en tots els negocis i geografies en què operem, per la qual cosa treballem per respectar i promoure els drets humans al llarg de tota la cadena de valor i generar un impacte positiu a les comunitats locals. Hem redissenyat el nostre procés intern per identificar els riscos i col·lectius clau i detectar oportunitats de millora en matèria de condicions laborals, seguretat i salut, igualtat d’oportunitats i d’altres.

Comunitats locals

Volem impulsar el desenvolupament i la millora de qualitat de vida de les comunitats locals on operem, per la qual cosa prenem mesures que ens ajuden a avançar cap a un medi ambient sa, el desenvolupament econòmic, la salut i seguretat i la convivència pacífica.

Canvi climàtic