Natura

Busquem minimitzar el nostre impacte ambiental, reduint la contaminació atmosfèrica i treballant per preservar i protegir la biodiversitat dels entorns on operem.

Objectius 2030

50% de reducció de les emissions canalitzades de PM fins a 50 g.
40% de reducció de les emissions canalitzades de NOx fins a 1400 g.
10% de reducció de les emissions canalitzades de SOx fins a 32 g.
100% de les nostres plantes en àrees sensibles de programes de gestió de l'aigua i programes de biodiversitat

Com ho aconseguirem

  • Control analític de combustibles alternatius
  • Mesurament en continu de les emissions a les fàbriques i tècniques de reducció d'emissions
  • Plans de reducció i consum eficient de l'aigua
  • Recuperació i conservació de la biodiversitat mitjançant programes específics de reforestació i restauració

Aigua

Promovem un consum d’aigua òptim a les nostres instal·lacions, així com la recirculació i ús d’aigua reciclada a la producció. Amb l’objectiu de reduir la petjada hídrica dels nostres processos i productes a les regions on la disponibilitat d’aquest recurs és escassa, implementem metodologies disruptives com a eines d’IA que permeten optimitzar consums al llarg del procés.

Biodiversitat

Impulsem la recuperació i la preservació de la biodiversitat, focalitzant els nostres esforços en la protecció de la fauna i la flora. Prenem mesures com a programes de restauració i reforestació, rehabilitació de pedreres o estudis ambientals, entre d’altres, amb l’objectiu de minimitzar els impactes cap a l’entorn natural i els ecosistemes.

Contribució social