Susterra

Susterra neix per impulsar els nostres objectius de sostenibilitat i els de la nostra cadena de valor. La nova gamma agrupa i distingeix aquelles solucions dins del nostre portfoli amb atributs de sostenibilitat. Amb Susterra, construïm el present i impulsem el futur.

Per què escollir Susterra?

 • Economia circular

  Impulsem la circularitat en els nostres processos industrials, prioritzant l’ús de combustibles alternatius, reciclant l’aigua i incorporant materials reciclats a les nostres solucions per a la construcció.

 • Descarbonització

  Promovem una menor empremta de carboni a les nostres solucions, amb l’objectiu final, per exemple, de subministrar formigó neutre en carboni el 2050 i amb un objectiu parcial el 2030 de reduir en un 20% les emissions respecte al 2020*.

  * Respecte al producte de referència CEM I 52’5 R de 2020 fabricat a Molins

 • Salut i benestar

  Desenvolupem solucions per a la construcció que promoguin entorns de treball més saludables, minimitzant les emissions de components orgànics volàtils (COV) de productes cimentosos**.

  ** productes cimentosos certificats amb aquest segell atorgat per l’associació alemanya GEV, que avalua la qualitat de l’aire mitjançant les emissions totals de components orgànics volàtils continguts als diferents productes

Requisits de les nostres solucions Susterra

 • Ciments amb reduccions d'emissions de CO2 superiors al 20%

 • Formigons amb reduccions d'emissions superiors al 25% respecte dels formigons convencionals.

 • Morters i paviments fabricats amb més d'un 2,5% de matèria primera reciclada a la seva composició. (sobre el total de matèries primeres utilitzades per fabricar el producte).

 • La gamma Susterra ens permet promoure una menor empremta de carboni en les nostres solucions, amb l'objectiu final, per exemple, de subministrar formigó neutre en carboni el 2050 i amb un objectiu parcial el 2030 de reduir en un 20% les emissions respecte del 2020 *.

  *Respecte al producte de referència CEM I 52'5 R de 2020 fabricat a Molins.

 • Mobiliari urbà que incorpora un 8%* d'àrids reciclats a la seva composició.

  *Percentatge sobre el total de materials utilitzats per fabricar el mobiliari.

 • Productes cimentosos certificats amb el segell EMICODE de molt baixes emissions de components orgànics volàtils (COV).

Productes Susterra